Radicalisering kinderen niet verrassend, wel zorgelijk

Bericht geplaatst op 1 februari 2016  

Pieter Grinwis: “Pak radicalisering al op basisschool aan.”
Omroep West berichtte vanochtend dat kinderen op steeds jongere leeftijd radicale ideeën krijgen. De ChristenUnie/SGP vindt dit niet verrassend, maar wel zorgelijk. Raadslid Pieter Grinwis: “Dat niet alleen jongvolwassenen en jongeren radicaliseren, maar ook kinderen zich radicaal en haatdragend uiten, is logisch. De radicale opvattingen die kinderen thuis, op straat en via sociale en andere (buitenlandse) media horen, sijpelt ook bij jonge kinderen door, doet zijn giftige werk en vindt zijn weg naar buiten. Ouders zijn hierbij de eerstverantwoordelijken, maar ook basisscholen hebben een taak.” De fractie heeft daarom vragen gesteld over de inzet van het Haagse stadsbestuur en basisscholen in de strijd tegen radicalisering onder kinderen en jongeren.

Rol onderwijs
pers2De ChristenUnie/SGP benadrukt de verantwoordelijkheid van ouders in de opvoeding en is dan ook blij met het initiatief ‘Oumnia Works’ vanuit Steunpunt Sabr, waarin ouders wordt geleerd wat ze kunnen doen om een radicaliseringsproces bij hun kind te voorkomen. Pieter Grinwis: “Ik koester geen illusies en ik besef dat de kracht van een extreem, van een radicaal idee maar al te vaak sterker is dan van goed onderwijs. Dat de invloed van leerkrachten op het tegengaan van radicalisering beperkt is, werd afgelopen week treffend beschreven in het artikel ‘Twee werelden, twee werkelijkheden. Dat klopt niet juf, het staat niet in de koran’ in De Groene Amsterdammer.” In dit artikel komt  pijnlijk duidelijk naar voren hoe er binnen het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs grote verschillen zijn in de (belevings)werelden van moslim- en niet-moslimjongeren. Pieter Grinwis: “Het tegengaan van radicalisering is maar al te vaak ploegen op rotsen. Duidelijk is dat ingrijpen op het voortgezet onderwijs te laat is, en dat lessen tegen radicalisering al op de basisschool moeten beginnen.”

Bron: ChristenUnie/SGP website
Datum: 1 februari 2016