Inhoud training

De training bestaat uit zeven dagdelen. Het programma behandelt verschillende thema’s en reikt opvoeders verschillende tools aan.

 1. Educatief spel
  Via een educatief spel met opdrachten worden diverse opvoedkundige vragen besproken. De opvoeders gaan met elkaar in gesprek over (lichtere en zwaardere) opvoedingsvragen.

 2. Theatrale voordracht
  Dit onderdeel heeft als doel een bewustwordingsproces op gang te krijgen. Er worden twee waargebeurde verhalen voorgedragen. Het laat opvoeders beseffen dat er mogelijk gevaren op de loer kunnen liggen. Maar ook dat zij er niet alleen voor staan en dat er hulp is.

 3. Contact met je kind
  In deze bijeenkomst gaat het over zelfstandig willen zijn, de zoektocht van jongeren in de pubertijd naar hun eigen identiteit, idealen die botsen met de realiteit en de manier waarop je als opvoeder daarmee om kan gaan.

 4. Social media & opvoeding
  Het is belangrijk dat opvoeders weten wat er op internet en via sociale media gebeurt, hoe deze nieuwe media werken en hoe zij met hun kinderen daarover in gesprek kunnen gaan.

 5. Identiteit & Burgerschap
  Veel (moslim) jongeren worstelen met de vraag hoe je als moslim mee kunt doen in de Nederlandse samenleving met behoud van je eigen religieuze en culturele achtergrond. Hierbij wordt aandacht besteed aan religieuze  verschillen binnen en buiten het eigen gezin en de eigen gemeenschap. Hoe kun hiermee omgaan en hoe kun je de verschillen begrijpen en omarmen?

 6. Waar vind ik hulp?
  Als zij in hun gezin met (radicaliserings- of andere zware ) problemen te maken krijgen, is het voor opvoeders belangrijk om te weten dat zij er niet alleen voor staan. Er wordt verder met hen gesproken over de mogelijk formele en informele hulpbronnen in hun nabije omgeving.

 7. Evaluatiebijeenkomst en afsluiting
  In deze bijeenkomst wordt gezamenlijk teruggeblikt op het programma: wat hebben de opvoeders ervan geleerd en waar kunnen zij met vervolgvragen terecht? Tijdens deze bijeenkomst krijgen alle deelnemers een certificaat uitgereikt voor hun deelname aan de training.