Inhoud training

De training bestaat uit zeven dagdelen. Het programma behandelt verschillende thema’s en reikt de moeders verschillende tools aan.

 1. Introductiebijeenkomst
  De training “Oumnia Works” start met een theatrale voordracht door een actrice. Dit onderdeel heeft als doel een bewustwordingsproces op gang te krijgen.  Het  laat moeders beseffen dat er mogelijk gevaren op de loer kunnen liggen. Maar ook dat zij er niet alleen voor staan en dat er hulp is.
 1. Educatief spel
  Via een educatief spel met opdrachten worden diverse opvoedkundige vragen besproken. De moeders gaan met elkaar in gesprek over (lichtere en zwaardere) opvoedingsvragen.
 1. Contact met je puber
  In deze bijeenkomst gaat het over zelfstandig willen zijn, de zoektocht van jongeren naar hun eigen  identiteit , idealen die botsen met de realiteit en de manier waarop je als moeder daarmee om kan gaan.
 1. Social media opvoeding
  Het is belangrijk dat moeders weten wat er op internet en via sociale media gebeurt, hoe deze nieuwe media werken en hoe zij met hun kinderen daarover in gesprek kunnen gaan.
 1. Waar vind ik hulp?
  Als zij in hun gezin met (radicaliserings- of andere zware ) problemen te maken krijgen, is het voor moeders belangrijk om te weten dat zij er niet alleen voor staan. Er wordt verder met hen gesproken over de mogelijk formele en informele hulpbronnen in hun nabije omgeving.
 1. Identiteit & Burgerschap
  Veel (moslim) jongeren worstelen met de vraag hoe je in een Westerse samenleving een goede burger kan zijn met behoud van je eigen religieuze en culturele achtergrond. Hierbij wordt aandacht besteed aan het ontstaan en het verloop van radicaliseringsprocessen.
 1. Evaluatiebijeenkomst
  In deze bijeenkomst wordt gezamenlijk teruggeblikt op het programma: wat hebben de moeders ervan geleerd en waar kunnen zij met vervolgvragen terecht?