Welkom

Oumnia Works is een vernieuwend educatief weerbaarheidsprogramma dat door en voor opvoeders is ontwikkeld. Dit laagdrempelige programma is vanuit de behoefte van moeders ontstaan. De  Haagse organisatie “Steunpunt Sabr” heeft het initiatief hiervoor genomen. Een groep samenwerkende professionals heeft dit programma ontwikkeld. Daarbij is rekening gehouden met commentaren, reacties en vragen van rond 120 moeders met schoolgaande kinderen die hebben deelgenomen aan try-outs van het programma. Daarmee is gewaarborgd dat het programma Oumnia Works aansluit bij de leef- en belevingswereld van moeders en opvoeders. De bottom-up aanpak onderscheidt Oumnia Works van andere empowermentactiviteiten. Daarin ligt ook de unieke kracht. Het programma is in samenwerking tussen Steunpunt Sabr en de gemeente Den Haag tot stand gekomen.

In de trainingen van Oumnia Works zijn we gestart met het trainen van uitsluitend moeders, maar gaandeweg ontstond de behoefte ook bij vaders. Oumnia Works richt zich daarom op opvoeders in het algemeen en wil hen op laagdrempelige wijze trainen om hun eigen manier te vinden om met de uitdagingen van het opvoeden om te gaan. Met aandacht voor het ontwikkelen van een sterke eigen identiteit, leren omgaan met verschillen, maar ook met sociale media en het puberbrein.

Oumnia Works tagcloud