Wat is Oumnia Works?

Het belangrijkste doel van “Oumnia Works” is opvoeders extra bagage mee te geven om hun kind te helpen zich staande te houden in een maatschappij die hoge eisen aan hen stelt. Veel (moslim) jongeren voelen zich niet erkend en niet gewaardeerd in de westerse samenleving. Zij zijn op zoek naar zichzelf. Tijdens die zoektocht raken sommige jongeren zichzelf of de aansluiting met de samenleving kwijt. Dat kan ertoe leiden dat zij radicaliseren. Opvoeders zijn als geen ander in staat om vroegtijdig signalen te herkennen en hun kind te beschermen tegen afglijden. Het programma Oumnia Works helpt hen daarbij. Oumnia Works is een interactieve training waarin kennis wordt overgebracht, maar ook vaardigheden worden ontwikkeld. De deelnemers leren van de trainster, maar ook en vooral van elkaar.

Ook na de training biedt de helpdesk van Oumnia Works hulp en ondersteuning bij praktische vragen en problemen.

Oumnia Works voor opvoeders bestaat uit drie pijlers:

 1. De training (7 dagdelen) waarin 7 thema’s worden behandeld;
  • Educatief spel
  • Theatrale voordracht
  • Contact met je kind
  • Social media & opvoeding
  • Identiteit & Burgerschap
  • Waar vind ik hulp?
  • Evaluatiebijeenkomst en afsluiting
 2. Een helpdesk (met een telefoonnummer dat 24/7 beschikbaar is en hulp en ondersteuning biedt bij praktische vragen en problemen) en;
 3. Nazorg (directe hulp of doorverwijzing naar een professionele organisatie – de lokale sociale kaart).